Vlnění, optika a atomová fyzika (02VOAF)

Z Jaderňácká wiki
Verze z 4. 2. 2010, 21:20, kterou vytvořil Koubstom (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka: {{Infosub|02VOAF|6|prof.Ing. Jiří Tolar, DrSc.| 4+2 |-| z, zk |-|}} Povinný fyzikální předmět 2. ročníku, přednáší prof.Ing. Jiří Tolar, DrSc. == Obsah…)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
Základní informace
Zkratka 02VOAF
Kredity 6 kr.
Přednášející prof.Ing. Jiří Tolar, DrSc.
Semestr zimní letní
Hodiny 4+2 -
Zakončení z, zk -

Povinný fyzikální předmět 2. ročníku, přednáší prof.Ing. Jiří Tolar, DrSc.

Obsah přednášky

 • Kmity soustav hmotných bodů
 • Postupné vlny v nedisperzním prostředí
 • Vlny v disperzním prostředí
 • Energie vlnění
 • Odraz vln
 • Elektromagnetické vlny
 • Polarizace
 • Interference a ohyb
 • Geometrická optika
  • Zrcadla, čočky a zobrazovací soustavy se někdy přeskakují. Nejspíš tedy ani nejsou vyžadovány u zkoušky - to ale neplatí o cvičení.
 • Meze klasické fyziky. Kvanta energie záření
 • Vlny a částice
 • Spektra a stacionární stavy atomů


Na stránkcáh katedry fyziky jsou ke stažení pdf skripta, která téměř dokonale kopírují obsah přednášky. Jsou velmi užitečná k přípravě na cvičení i na zkoušku a ke sledování postupů při přednáškách. Poslední 3 kapitoly (atomová fyzika) nejsou ve skriptech obsaženy. Proto se hodí zvláště na ně nechybět na přednáškách. Atomovou fyziku lze nastudovat např. ze skript Úvod do atomové fyziky, Miloš Uhlíř, ČVUT.

Cvičení

Podmínky k udělení zápočtu jsou obvyklé: Docházka je vyžadována (max. 3 absence), sankce většnou závisí na cvičícím (obvykle 3^n trestných příkladů, kde n je počet absencí nad limitem). Píšou se 2 zápočtové testy, každý max. za 2 body. Na zápočet je potřeba mít >2 body, často se za >3,5 bodů odpouští zkoušková písemka.

Zkouška

Na zkoušce se píše zkoušková písemka obsahující asi 8 příkladů ze všech možných kapitol. Jsou to příklady typové, často velmi podobné těm, které pan profesor počítal na přednáškách. Po kontrole písemky dostanete pár otázek z teorie - spíše ale v podobě doplňujících otázek k písemce. Nárok na odpuštění zkouškové písemky student může nebo nemusí využít. Pokud využije, obvykle dostane obsáhlejší otázku z teorie. Někdy je zkouška trochu interaktivní (máte v ruce dvojlomný vápenec). Dále záleží jenom na panu profesorovi, jak dlouho se vás bude vyptávat. Pan profesor obvykle nevyžaduje detailní matematická odvozování. Mnohem důležitější je orientovat se v základních faktech a umět reagovat na zdánlivě jednoduché ale důležité dotazy.

Přihlašování na zkoušku probíhá přes KOS, kapacita jednoho termínu bývá 8-10 lidí.

Materiály