Kvantová mechanika (02KVAN)

Z Jaderňácká wiki
Přejít na: navigace, hledání
Základní informace
Zkratka 02KVAN
Kredity 6 kr.
Přednášející prof. RNDr. Ladislav Hlavatý, DrSc.
Semestr zimní letní
Hodiny 4+2
Zakončení z, zk

Přednášky

Kvantovou mechaniku přednáší prof. Hlavatý, který i přes svou drobnou roztržitost je jedním z nejlepších přednášejících na katedře fyziky, tzn. přednášky patří mezi ty kvalitnější. Pokud na přednášky nechcete chodit už jen ze zájmu o kvantovou mechaniku, tak je dobré se jich účastnit z prostého faktu, že se jedná o celkem odlišnou fyziku, která není zcela intuitivní a vyžaduje podstatně odlišnou matematiku od klasické fyziky, na kterou jste byli doposud zvyklí.

Obsah přednášky

 • záření černého tělesa, fotoefekt, Comptonův rozptyl
 • de Broglieova hypotéza, Schrödingerova rovnice
 • Bornova interpretace vlnové funkce
 • stavy kvantové částice a jejich popis
 • pozorovatelné a jejich spektrum
 • kvantový 1D harmonický oscilátor
 • stav kvantového systému, kompatibilní pozorovatelné, uplná množina pozorovatelných
 • kvantová částice v centrálně symetrickém potenciálu, izotropní harmonický 3D oscilátor, Coulombův potenciál
 • posunovací operátory
 • zobecněné vlastní funkce polohy a hybnosti
 • výsledky měření v kvantové mechanice - pravděpodobnost přechodu, střední hodnota, střední kvadratická odchylka
 • Heisenbergovy relace neurčitosti
 • časový vývoj kvantové částice
 • spin, Pauliho rovnice
 • algebraická teorie momentu hybnosti
 • systémy více částic - rozlišitelných a nerozšlitelných(fermionů a bosonů), Pauliho vylučovací princip
 • přibližné metody výpočtu vlastních hodnot operátoru
 • potenciálový rozptyl, tunelový jev


Zkouška

Základem je písemka, která zahrnuje čtyři příklady. Na písemnou část si můžete přinést jakékoliv materiály - nejdůležitější asi je si vzít skripta od Hlavatého a pak ještě Formánkovu bibli (tzn. Formánek: Úvod do kvantové teorie I a II), kde jsou v dodatku uvedeny seznamy různých kulových funkcí. Z písemky dostanete rovnou známku a je jen na Vás, zda budete pokračovat na ústní, kde si můžete známku zlepšit či zhoršit nebo se spokojíte se známkou z písemky (z písemky lze dostat rovnou za A).

Materiály

Ještě existuje jakési pdf, kde jsou výše uvedené příklady vyřešené. Bohužel postupy v něm prezentované jsou v některých případech zcela špatně, a je tedy dobré používat ho pouze v krajní nouzi.