Lieovy algebry a grupy (02LIAG)

Z Jaderňácká wiki
Přejít na: navigace, hledání
Základní informace
Zkratka 02LIAG
Kredity 4 kr.
Přednášející ing. Libor Šnobl, PhD.
Semestr zimní letní
Hodiny 2+2
Zakončení z, zk

Povinný předmět čtvrtého ročníku zaměření Matematická fyzika. Celý předmět (tzn. přednášku i cvičení) má na starosti Libor Šnobl, který, řekněme si to na rovinu, není dobrý pedagog.

Přednáška

Přednáška probíhá v klasickém šnoblovském duchu.

Cvičení

Cvičení probíhá v klasickém šnoblovském duchu.

Obsah přednášky

 • Lieova grupa a její Lieova algebra, Lieova algebra abstraktně
 • homomorfismus algeber, jednoparametrická podgrupa, exponenciální zobrazení
 • reprezentace Lieových grup a algeber
 • základní algebraické pojmy - podalgebra, ideál, (polo)prostá algebra, centrum, série Lieovy algebry, řešitelnost, nilpotentnost
 • adjungovaná akce Lieovy algebry a grupy
 • vztah reálných a komplexních Lieových algeber
 • Killingova forma a její vlastnosti
 • Lieova a Engelova věta
 • Cartanova podalgebra, kořeny Lieovy algebry, Cartanova celá čísla
 • Weylova-Chevalleyho normální forma
 • kořenový diagram, Dinkinův diagram
 • klasifikace prostých Lieových algeber
 • váhy, váhový diagram

Zkouška

Zkouška má část písemnou a ústní. Písemka obsahuje čtyři pekelné příklady, na které máte oficiálně dvě hodiny, tento časový limit ale většinou nelze dodržet, což Šnobl víceméně toleruje, neboť se to prostě a jednoduše nedá stihnout - musíte toho spoustu spočítat a také spoustu času spotřebujete na vymýšlení toho, jak se to vlastně sakra počítá.

Na písemku si můžete vzít jakýkoliv vaší rukou psaný materiál. Z písemky dostanete rovnou známku - za písemku bez chyby obdržíte B, za jeden a půl příkladu E. Dál je jen na vás, jestli budete pokračovat na ústní část, kde si můžete známku zlepšit (ale nejvýše o dva stupně) či zhoršit (to je oficiální formulace, ale je asi téměř nemožné si jí zhoršit).

Na ústním dostanete tvrzeníčko (které si někdy sami musíte formulovat - tzn. domyslet, jak asi bude znít, aby platilo) a to máte dokázat, tentokráte již bez jakýchkoliv materiálů - většinou není příliš těžké, ale v této fázi již musíte celkem umět teorii.