Lineární algebra A

Z Jaderňácká wiki
Přejít na: navigace, hledání
Základní informace
Zkratka 01LAP, 01LAA2
Kredity 4+6 kr.
Přednášející odb.as. Jiří Pytlíček, prom.mat.
Semestr zimní letní
Hodiny 1+1 2+2
Zakončení z, zk z, zk

Lineární algebra v podání pana asistenta Pytlíčka patří k nejobtížnějším předmětů prvního ročníku. Podána bývá naprosto precizně, přednášky obvykle odpovídají až na pár drobností skriptům. Pan asistent je nadstandardně spravedlivý, úspěšnost však bývá velmi nízká.

Obecně

Zkouška

Zkouška v obou semestrech vypadá obdobně. Skládá se ze 2 částí (písemné a ústní), obě se konají v jeden den. Písemná část trvá 100 minut a obsahuje 3 příklady. Následuje přibližně 80 minutová pauza a pak ti, kteří napsali úspěšně písemku (alespoň polovina úplně správně na nejhorší známku), pokračují k ústní části. Pokud student neumí některou větu nebo definici správně vyslovit, obvykle okamžitě končí. V případě, že student byl vyhozen a jde na zkoušku znovu, opět začíná písemnou částí.

Lineární algebra plus (01LAP), dříve Lineární algebra A 1 (01LAA1)

Jedna z prvních hodin algebry.

Obsah přednášky

 • Vektorový prostor - lineární nezávislost, báze, dimenze, podprostor
 • Lineární zobrazení (lin. funkcionál, lin. operátor) - jádro, hodnost, defekt, matice lin. zobrazení
 • Soustavy lineárních rovnic - Gaussova eliminace
 • Lineární variety, konvexní množiny

Materiály

Lineární algebra A 2 (01LAA2)

Obsah přednášky

 • Inverzní operátor a matice
 • Determinant, vlastní číslo a vektor
 • Hermitovské a kvadratické formy - kanonický tvar
 • Prostory se skalárním součinem
 • Lineární operátory na prostorech se skalárním součinem - normální, samosdružený, izometrický
 • Geometrie v euklidovských prostorech

Materiály

Doplňující materiály

 • Pěstujeme lineární algebru - učebnice lineární algebry z MFF
 • Používáme lineární algebru - sbírka řešených příkladů k předchozí knize, jako doplnění standardních cvičení se hodí si projít metody současných řádkových a sloupcových úprav pro diagonalizaci kvadratické formy