Obecná teorie relativity (02OR)

Z Jaderňácká wiki
Přejít na: navigace, hledání
Základní informace
Zkratka 02OR
Kredity 3 kr.
Přednášející doc. RNDr. Oldřich Semerák, Dr.
Semestr zimní letní
Hodiny 3+0
Zakončení zk

Tento předmět pro FJFI zajišťuje MFF. Odehrává se v prostorách Matfyzu v Tróji - v povědomých skleněných výškových budovách v Kuchyňce. Je to poměrně daleko. Většinou existuje možnost využít nahrané přednášky v případě, že nechcete dojíždět.

Einsteinovy rovnice popisující geometrii prostoročasu.

Přednáška

Přednášejícím je doc. Semerák, což je špičkový relativista a velmi sympatický člověk. Předmět není z matematické stránky příliš náročný, neboť je koncipován pro nižší ročníky bakalářského studia pro něž doc. Semerák předmět pravidelně doporučuje. Jedná se o úvodní přednášku. Pan Semerák na ní odvozuje elementární základy diferenciální geometrie bez explicitního zmínění. Hlavní důraz předmětu je kladen na pochopení důvodů využití geometrického popisu, a to skrze fyzikální principy navrhnuté A. Einsteinem mezi lety 1907 - 1914.

Doc. Semerák se snaží demonstrovat praktičnost notace abstraktních indexů, které formálně reprezentují tenzorová pole. Vynechán je komplexní spinorový formalismus či formulace teorie zapomocí forem konexe a zakřivení, které jsou na úroveň druhého ročníku bakaláře příliš pokročilé.

Obsah přednášky

  • princip ekvivalence, princip obecné kovariance
  • paralelní přenos, metrický tenzor, Christoffelovy symboly, kovariantní derivace
  • rovnice geodetiky, interpretace geodetiky, newtonovská limita
  • dilatace času a frekvenční posun
  • křivost, Riemannův tenzor křivosti a jeho geometrický a fyzikální význam
  • tenzor energie a hybnosti - nabitý prach, ideální tekutina
  • Einsteinovy rovnice
  • Schwarzschildovo řešení a jeho vlastnosti - geodetiky, horizont událostí, prostoročasová singularita
  • Kerrovo řešení a jeho vlastnosti
  • kosmologie, jednoduché modely vývoje vesmíru

Zkouška

Dostanete dvě témata z přednášky (téměř libovolná) a máte asi třičtvrtě hodiny na jejich vypracování. Poté je s Vámi doc. Semerák velmi podrobně probere - tzn. ptá se na spousty detailů, které říkal na přednášce, ale pokud si na ně nevzpomenete (resp. neřeknete přesně to, co on chce slyšet), tak Vám za to hlavu neutrhne.