Katedra fyziky

Z Jaderňácká wiki
Přejít na: navigace, hledání

Úvod

Katedra fyziky zajišťuje základní kurz fyziky bakalářského a magisterského studia, zahrnující základy mechaniky, elektřiny a magnetismu, termodynamiky a statistické fyziky, vlnění, optiky a atomové fyziky. Dále katedra zajišťuje výuku partií fyziky navazujících na základní kurz: experimentální fyzika a fyzikální praktikum, teoretická fyzika klasická a kvantová, jaderná fyzika, fyzika elementárních částic a další speciální přednášky podle potřeb kateder.

Vědecko-výzkumná činnost katedry je vedle matematické fyziky a experimentální jaderné a subjaderné fyziky orientována též na oblasti teoretické fyziky, počítačové fyziky a fyziky plazmatu. Ve všech uvedených oblastech katedra zabezpečuje odborné vedení doktorandů. Katedra fyziky zajišťuje studijní zaměření Matematická fyzika v rámci oboru Matematické inženýrství, Experimentální jaderná fyzika v rámci oboru Jaderné inženýrství a Fyzika a technika termojaderné fúze v rámci oboru Fyzikální inženýrství.

Struktura

  • vedoucí katedry prof. ing. Igor Jex, DrSc.
  • zástupce vedoucího katedry doc. ing. Goce Chadzitaskos, CSc.
  • sekretářka katedry Alena Kůrová

Předměty

Viz. Předměty katedry fyziky