Katedra jaderné chemie

Z Jaderňácká wiki
Přejít na: navigace, hledání

Úvod

Katedra jaderné chemie (KJCH) vám nabízí možnost vzdělat se a získat přehled v základním a aplikovaném výzkumu i v praxi v bakalářském i v magisterském studijním programu oboru Jaderně chemického inženýrství a v doktorském studijním programu oboru Jaderná chemie. Magisterský studijní program nabízí tři možná studijní zaměření: Aplikovaná jaderná chemie, Chemie životního prostředí a Jaderná chemie v biologii a medicíně.

Vědeckovýzkumná činnost pracovníků katedry jaderné chemie je realizována ve třech pracovních týmech:

  • Skupina zabývající se analýzou a modelováním migrace, stavu a chování stopových prvků a radionuklidů v životním prostředí, jejich interakcí s pevnou fází v přírodních systémech a modelováním transportních a separačních procesů.
  • Skupina zaměřená na problematiku vývoje separačních metod pro zpracování kapalných radioaktivních odpadů a na aplikaci radioanalytických metod při monitorování a ochraně životního prostředí.
  • Skupina radiační chemie zabývající se využitím radiační techniky při zpracování čistírenských odpadních vod a kalů, likvidaci nebezpečných kontaminantů, čištění exhalátových plynů, problematikou vlivu ionizujícího záření na reaktivitu a katalytické vlastnosti tuhých látek a některými biomedicinskými aplikacemi.

Domovské stránky katedry

Katedra jaderné chemie je perspektivní katedrou Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské.