Studentské práce

Z Jaderňácká wiki
Přejít na: navigace, hledání

Termíny odevzdání

V Bílé knize u Harmonogramu akademického roku.

Jak psát práci

Někdy je dobré vědět pár základních informací o tom, jak se má závěrečná práce psát. Každá katedra to má trochu jinak, ale v principu jsou následující informace snad všude stejné.

Úvod

Obsah

 • Vymezení tématu práce (a důvod výběru tématu)
 • Vymezení cíle/cílů práce
 • Smysl cíle
 • Způsob/metodu dosažení cíle (stručný nástin práce)
 • Předpoklady a omezení práce

Rozsah

 • Většinou úvod zabere 1 stránku (max. 3 stránky)
 • Nerozděluje se na podkapitoly

Struktura práce

 1. Titulní list
 2. Zadání bakalářské práce
 3. Prohlášení
 4. (Poděkování)
 5. Abstrakt a klíčová slova (česky a anglicky)
 6. Obsah (s odkazy na čísla stránek)
 7. Text bakalářské práce:
  1. Úvod
  2. Vlastní text bakalářské práce
  3. Závěr
 8. Seznam použitých zdrojů
 9. (Terminologický slovník – glosář)
 10. (Seznam tabulek)
 11. (Seznam obrázků)
 12. Přílohy
 • Části uzavřené do závorek jsou nepovinné.
 • Rozumný počet kapitol (asi 5-6 kapitol včetně úvodu a závěru, tj. 3-4 očíslované).
 • Rozsah práce by měl být minimálně 30 stran (je myšlena bakalářská práce, nepočítají se do toho přílohy a úvodní stránky) tj. výše uvedená část 7 by měla mít alespoň 30 stran.

Závěr

V závěru práce byste měli svou práci zhodnotit jako autor.

Obsah

 • Shrnutí výsledků, ke kterým autor dospěl
 • Přínos autora práce k řešené problematice
 • Zhodnocení využitelnosti dosažených výsledků
 • Možná pokračování práce (resp. další náměty pro řešení v uvedené oblasti) – nemusí být řešena Vaší osobou

Rozsah

 • Závěr se většinou vejde na 1 stránku (max. 3 stránky).